Lowmantic life!


NIKON D2X | 1/2000sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/2000sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/2000sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/2000sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/2000sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/640sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/3200sec | F/3.0 | 21.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/125sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/1250sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/1500sec | F/4.2 | 60.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/3000sec | F/4.5 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/800sec | F/8.0 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/320sec | F/2.8 | 135.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/1000sec | F/2.8 | 85.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/1250sec | F/2.8 | 78.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/2500sec | F/2.8 | 122.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/1250sec | F/2.8 | 70.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/25sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-100
NIKON D2X | 1/80sec | F/3.8 | 38.0mm | ISO-400
NIKON D2X | 1/80sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-400
NIKON D2X | 1/3200sec | F/2.8 | 17.0mm | ISO-400

뭐 딱히 할 말은 없고...그냥 다녀왔어요.
꽃구경보단 사람구경 잔뜩 하고 왔네요~

이 장소를 Daum지도에서 확인해보세요.
충청남도 태안군 안면읍 | 안면도국제꽃박람회
도움말 Daum 지도
댓글 불러오는 중

블로그 정보

Lowmantic life! - *슈니

shO_Ony'z [ 발 Log ]

최근 게시글

티스토리 툴바